Nechceš být Lama, která má i na vizitkách pepicek@seznam.cz?

Pořiď si email, jabber a dokonce i webový kancelářský balík na doméně která o tobě dokáže říct

Tenhle člověk se ničeho nebojí

Připoj se k Blesmrt.net již dnes!

Jabber

Registrace
Nastavení:

porty XMPP
5222
legacy SSL
5223 a 443
http binding (BOSH)
http://webchat.blesmrt.net/http-bind/
polling
http://webchat.blesmrt.net/http-poll/
filetransfer proxy
proxy.blesmrt.net

Google Apps

registraci provádíme my
— krutopřísný admini.

Napiš tvoje

  • Jméno
  • Příjmení
  • login na blesmrt.net
  • a současný email
BluPixovi nebo Lennymu

Do 42 dní ti přijde email s přihlašovacími údaji a jednorázovým heslem. Pak už budeš krutopřísnej jako My.

Poznámka: je mi jedno co tam napíšeš za údaje, ale na hromadě míst budeš vidět jako "Jméno Příjmení".

SSH fingerprints

1024 SHA256:6nK9YghTw64gKsj9ov97QMHPsAG0N88Bls4YyDNIPYI (DSA)
2048 SHA256:Qxr6U3s4ts9OO52dWNqnzwZ6e1SKuN4Hb4wBa3/2LwE (RSA)
 256 SHA256:UFg1ZgNRLYcLc0fRfmJkWjgDffjs4CIzlxVplISDq4Q (ECDSA)
 256 SHA256:OVTAz8rwBoJuY0STQWT+6hIY4vZqR/CiYPFYZ3eawag (ED25519)


Fenomén Blésmrt

Blésmrt je kulturně-politický fenomén, který zasáhl stojaté vlny tuzemské popkultury počátkem roku 2003.

Za krátkou dobu své existence se mu podařilo značně rozšířit, a to především na Barrandově a jeho okolí. Samotný výraz "blésmrt" vznikl postupným spojením slova smrt, které bylo již delší dobu předtím mnohými subjekty používáno ve významu zhodnocení nějaké konkrétní nepříznivé situace nebo stavu. Slovo "blé" je potom citoslovce smrti (vysvětlení viz skeč "Art of Acting" od Mr. Beana). Po krátké době krystalizace se tato dvě slova spojila v dokonalý celek, který se vzhledem ke své libozvučnosti rázem začal prosazovat v mnohem širším měřítku.

Dnes je slovo blésmrt zcela běžně používáno i jako oslovení, pozdrav a náhrada většiny běžně používaných podstatných jmen. Skalní příznivci s ním dále nahrazují i mnohá slovesa. Ti nejskalnější potom vyslovují "blésmrt" i mimo jakékoliv věty, pouze v čisté snaze uvolnit vnitřní přetlak a nevyjít ze cviku. Mnohdy tak činí i ze spaní. Tito posledně jmenovají již dosáhli stavu, který je moderní psychiatrií definován jako "chronická blésmrt". Předstupněm je potom stav, definovaný jako "akutní blésmrt", který ovšem může zcela odeznít bez dalších následků. Cílem skalních příznivců je však dosáhnout finálního stavu osvícení, jenž se nazývá "totální blésmrt". Dosud se nikomu tohoto stavu nepodařilo dosáhnout a v současné době převažují pouze různě intenzivní formy chronické blésmrti.

Základní vlastností blésmrti je to, že je trojitá. Někdy až příliš. Trojitou blésmrt nazýváme zkráceně trésmrt. Zařazením trésmrti za blésmrt vzniká postupka, kterou je možné dále rozvíjet. Například: Blésmrt-trojitá-s mátovou omáčkou-mnohočetná apod.

Blésmrt má i svojí hymnu, která je odvozena od známé písně "Deutschland (dojčland), Deutschland über alles", kde se ústřední objekt nahradil slovem "blößmrt", přičemž melodie zůstává stejná. Logo "blésmrt" potom vychází ze známého loga AC/DC, užívaného v elektrotechnice. Zde však znak proudu reprezentuje ostře psané písmeno "S". Toto logo bylo úspěšně registrováno jako ochranná známka a již probíhá vyjednávání s managementem jisté nejmenované australské rockové skupiny o zaplacení poplatků z používání jejich loga.

Zhudebnění blésmrti se dočkalo i své pop-music podoby, zejména převzetím melodie písně Můj čas ze seriálu Sanitka. Text nemůže být samozřejmě jiný než "Blésmrt, je pohopouze trojitá, trésmrt nebude nikdy dvojitá..."

Vzápětí poté byl zformován základ nového hudebního stylu, takzvaný blésmrtmetal. Narozdíl od svého předobrazu, kterým je deathmetal (česky smrtkov), se blésmrtmetal vyznačuje několika jemu zcela vlastními atributy. Vycházíme-li ze základní premisy o trojitosti blésmrti, dostaneme se k závěru, že optimální počet hudebníků pro blésmrtmetal je tři, hlavní nástroj je triangl, základní harmonie je tercie a v rytmice převládají trioly. Ryzí blésmrtmetalové těleso se tedy sestává z tria trianglistů hrajících trioly v terciích.

Vyslechnout rozhovor příslušníků tohoto hnutí může být pro nezasvěceného člověka bizarním zážitkem, nicméně tento obvykle záhy zjistí, že věty, z nichž často více než 50% tvoří slovo "blésmrt", nejsou o nic méně srozumitelné, než spisovná čeština, a navíc vyjadřují podstatu věci mnohem přesněji. Z tohoto pohledu vznikly další iniciativy, které mají za cíl odvodit další, obdobně libozvučná slova jako náhrady dalších slovních druhů, zejména citoslovců a spojek.

Jedním z nejvýznamějších takto vzniknuvších proudů je TRMS a to především pro jeho výrazně perkusivní charakter. Jeho příznivci se sdružují pod hlavičkou "Sdružení rodičů a přátel TRMS". Hymna ani logo zatím nebylo stanoveno.

Nejmladším produktem hnutí je potom "Kult velkého černého pavouka co chodí v rohu", který čeká nepochybně velmi světlá budoucnost.

Klíčová slova: blésmrt, bleesmrt, bleedsmrt, trmsélb, trms2élb, trésmrt, treesmrt, smrtblé, treesmrk, boéfmut, trms, blößmrt, trößmrt, BŁ€$MRT, ALERORT (t9), ALESORT (t9), blézmrd, bl3smrt